Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer.

Takstblad for 2022

Takstblad for 2023

Hvis du har spørgsmål til din vandregning kan du kontakte Vandværkernes EDB-service som administrerer denne del for os.

Vandværkernes edb-service
Telefon: 
+45 75 39 32 55
E-mail: