Generalforsamling

Her finder du referater fra vores seneste generalforsamlinger og formandens beretning for hvert år. Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.


Ordinær generalforsamling
Onsdag den 19. februar 2020

Dagsorden 

Formandens beretning

 

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 21. oktober 2019

Søren Grynfeld blev valgt som dirigent.

Birgit Christensen blev valgt som revisor.

Tina Jørgensen blev valgt som revisorsuppleant

Du kan se det originale referat fra generalforsamlingen her.

 

Ekstraordinær generalforsamling 
Onsdag den 20. februar 2019 

Otto Nielsen blev valgt som dirigent. 

Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt.

Du kan se det originale referat fra generalforsamlingen her.

 

Ordinær generalforsamling 
Onsdag den 20. februar 2019 

Otto Nielsen blev valgt som dirigent, mens Edith blev valgt som protokolfører. 

Formandens beretning:
Vi har i 2018 udpumpet 14.700 m3, hvilket er ca det samme som i 2016, men 5.000 m3 mindre end 2017. Det skyldtes blandt andet et ledningsbrud under landevejen ved Vinkelvej. Der blev boret et nyt rør under Birketvej og samtidig blev der skiftet nogle rør og sat målerbrønde og stophaner på Strandvejen.

Der er i årets løb taget prøver af boringer og det udpumpede vand. Alle prøver har været fine, den sidste er fra d. 22. januar 2019.

Der har været mange ting at arbejde med for bestyrelsen i årets løb først kom den nye persondatabeskyttelseslov, så kom der et krav om alle vandværker skal have en hjemmeside og så har Torben og jeg igen været ude og gå med LE 34.

Så har kommunen lavet et nyt prøvetagnings skema som skulle godkendes af bestyrelsen. Så har vi igen i år fået en ny bruger, så nu er der kun et hus i vores område der ikke har vandværks vand. 

Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt.

Takstblad og budget for 2020 blev godkendt.

Valg til bestyrelsen:
Torben Karlsson, Bjarne Rasmussen og Anni Rønlund er på valg - alle blev genvalgt.

Kisser blev genvalgt som suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant - Otto Nielsen blev valgt som revisor og Knud Petersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Der var ikke indkommet forslag og der var ingen punkter til eventuelt.

Du kan se det originale referat fra generalforsamlingen her.

Du kan se formandens beretning her.

 

Ordinær generalforsamling 
Onsdag den 21. februar 2018 

Knud Petersen blev valgt som dirigent, mens Edith blev valgt som protokolfører. De to stemmetællere blev Per og Knud.

Formanden aflagde beretning som blev godkendt.

Året 2017 har på mange måder været et underligt år.

I år er der kommet enkelte nye forbrugere, da huse vi har afskrevet er blevet solgt alligevel. Vi har købt ekstra vandmålere.

Der er udpumpet 19.044 m3 og vi har fået taget fine vandprøver i januar.

Vi har fået lagt de fleste vandlåse ind på kort via LE 34. Men det hele gik lidt i stå da vores vandforbrug pludselig steg med 70-80 m3 om ugen. Torben og jeg tog en tur rundt til de tomme huse for at se om der var noget, men fandt intet.

Vi har forsøgt at lokalisere det ved at lukke forskellige steder uden resultat og det afskrives som alment merforbrug.

Da vi fik aflæst vand til årsopgørelsen var der 6-7 steder der havde brugt rigtig meget vand, hvor vi kunne se det løb hele tiden. De blev glade for at få besked.

Beregninger viste at vi mistet ca. 4.000 m3, hvilket er ca. en 1/4 af det vand vi pumper ud. Der opfordres til at holde øje med vandspild, også i brønde og kloakker, så vi kan finde vandspildet.

Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt.

Takstblad og budget for 2019 blev godkendt.

Valg til bestyrelsen:
Gitte Winther og Edith Jespersen er på valg - begge blev genvalgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant - Bent Nobelt blev genvalgt som revisor og Knud Petersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Der var ikke indkommet forslag og der var ingen punkter til eventuelt.

Du kan se det originale referat fra generalforsamlingen her.

Du kan se formandens beretning her.