Vores verden

Velkommen til vandværket uden vand, næsten da.

I idylliske omgivelser på det nordlige Lolland finder vi Reersnæs Vandværk der på overfladen ikke syner af så meget, men lad dig ikke narre. Alt er gennemtænkt så det er muligt at følge vandets vej gennem systemet.

Selvom vandværket er af ældre dato, så er det fulgt med tiden med nyere tanke og moderne teknik.

Følg med os ind i vores verden af vand:

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det sker i vores boringer ude i indvindingsområdet.
 • Et filter på den nederste del af forerøret sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • Forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.

 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 
 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.
 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?
 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede sandfiltrene i vores store tanke. 
 • Vidste du at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 • Vandet opbevares så i rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.

 • Vi har mange landmænd i vores forsyningsområde og dermed også mange følsomme forbrugere, dyrene skal jo have vand.

 • Vores forsyningsområde strækker sig helt fra Havløkke i syd til Blans i vest og grænser op til Bandholm i øst.

 • For at sikre at vandledningerne er rene laver vi returskyl af og til. Dette er lidt specielt fordi vi har et lukket system. Fordi vi ikke kan se om vandet er klart tager vi en del vandprøver som viser vandets kvalitet.

 • I fældningsbassinet bundfældes jern og mangan og kan på den måde blive fjernet fra skyllevandet. Resten af skyllevandet bruges ikke, men bliver ledt ud i kloakken. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og kørt på losseplads.


På Reersnæs Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er jo noget vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Og derfor skal hygiejnen altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.