Indvindingsområde

På kortet herunder kan du se, hvilket område Østofte Vandværk henter vandet fra. Vi køber nemlig alt vores vand hos Østofte Vandværk og pumper derfor ikke selv vand op af jorden.

Det skraverede område er indvindingsoplande indenfor OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser), de andre indvindingsoplande er uden for OSD.