Hvis du skal flytte

Procedure ved fraflytning:
Du skal melde flytning til Vandværkernes edb-service, som administrer denne del for os.

Du kan melde flytning på www.vand-edb.dk