Driftstatus

-

Der er ingen kendte driftforstyrrelser.

Periodevise lukninger

- Reersnæs Vandværk

Der kan være lukket for vandet på grund af fortsat søgning efter ledningsbrud.

Fredag den 27. januar 2023 ca. fra kl. 09.00 - 12.00

fra vandværket birketvej 109 og mod Bandholm.

For øvrige forbruger kan der kortvarigt være lukket for vandet.

Vi beklager det gener dette giver dig.

Med venlig hilsen
Reersnæs Vandværk